Педагогика в спорте

Професійна майстерність тренера

Професійна майстерність тренера

Професійна майстерність тренера демонструється найвищими результатами його учнів.

Одночасно з розвитком м’язів та функцій організму він здійснює розвиток нервово-психічних механізмів регуляції рухової діяльності та поведінки спортсмена в цілому, він виховує чемпіонський характер та суспільно корисну особистість (Горбунов)

ОСНОВИ ПРАВИЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

ОСНОВИ ПРАВИЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

ОСНОВИ ПРАВИЛЬНОГО ВИХОВАННЯЧастина 1

Почати цю статтю хочу з цитати видатного письменника, педагога та вихователя Льва Толстого: «Хіба можна покращити життя, продовжуючи жити погано», що ідеально відображає саму суть виховання.

Все починається особисто з тебе. Необхідно не лише звернути пильну увагу батькам на себе та своє життя, а й вжити необхідних дій до покращення. Найперше і найважливіше завдання при правильному вихованні – це правильно організувати своє життя. Якщо батьки живуть насиченим цікавим життям, досягають успіху (це не про фінанси) і при цьому щасливі, вони гарантовано зробили половину роботи з виховання своєї дитини (дітей). Усвідомлюючи це чи ні, вони показують спосіб того життя, на яку рівнятиметься дитина в майбутньому і до якої прагнутиме на підсвідомому рівні.

Щоб хто не казав, виховується дитина лише одним способом – наслідуванням. Яскраво продемонстрував це один відомий вчений, коли у численній залі, заповненій дорослими людьми, попросив підняти вказівний палець вгору, а сам підняв великий, і за ним повторили майже всі. Не важливо, що ти кажеш, важливо, що ти робиш. Саме так і працює виховання. І погане у тому числі.

Ось, що писав з цього приводу сто років тому О.С. Макаренко: «Раніше, ніж ви почнете виховувати своїх дітей, перевірте вашу власну поведінку. Це найважливіша річ. Якщо вдома ви грубі або хвалькуваті або пиячите, а ще гірше, якщо ви ображаєте матір, вам уже не потрібно думати про виховання: ви вже виховуєте ваших дітей і виховуєте погано і ніякі найкращі поради та методи вам не допоможуть. Батьківська вимога до себе, батьківська повага до своєї сім’ї, батьківський контроль над кожним своїм кроком – перший і найголовніший метод виховання. Правильне виховання зовсім не вимагає, щоб батьки не зводили з дітей очей. Таке виховання може завдати лише шкоди. Ви повинні надати дитині необхідну свободу, щоб вона знаходилася не тільки під вашим особистим впливом, а під багатьма різноманітними впливами життя. Дітям необхідно вчасно допомогти, вчасно їх зупинити, направити. Таким чином, від вас вимагається лише постійний коректив до життя дитини, але зовсім не те, що називається водінням за руку. Взагалі потрібно прагнути до того, щоб у дітей якомога міцніше складалися гарні звички, а для цієї мети найбільш важливою є постійна вправа у правильному вчинку. Постійні ж міркування та розмови про правильну поведінку можуть зіпсувати будь-який хороший досвід.

Абсолютно схожа ситуація панує і в спорті (не фізкультурі та фітнесі), де потрібно виховати спортивний характер. Скільки не кажи своєму вихованцю, наприклад: не бійся, але якщо сам тренер боягуз і всією своєю поведінкою демонструє це, то спортсмен ніколи не сформує таку необхідну якість як сміливість. Щоб напрацювати цю якість, необхідно ставити спортсмена в такі умови, де він зміг би цю якість проявити. І робити це треба систематично, правильно та досить довгий час. А як це зробити, якщо сам боїшся? А раптом упаде, а раптом травма тощо. Можна зважитися на один, двічі. А далі потрібна системна робота над собою. І так за кожною спортивною якістю. А їх дуже багато. І не слід забувати, що весь цей процес перебуває під пильним наглядом юних спортсменів, як і дітей у сім’ях. Тут лежать витоки справжнього авторитету перед дітьми, про що мріють усі батьки, але не у всіх виходить.

Правильне виховання дитини треба організувати так, щоб особистість батька постійно вдосконалювалася загалом. А це вимагатиме вироблення в собі простої, але дуже базової якості, що забезпечує розвиток та ім’я йому – вимогливість до себе.

Вимогливість до себе – це найважча річ. Але саме з цього і починається процес удосконалення та самовдосконалення людини, перебудова самої себе, а значить і всього свого життя на краще.

Процесс развития детского коллектива

Тема развития детского коллектива очень важна в педагогике. Основополагающей является характеристика коллектива, данная А.С Макаренко. Он сформулировал основные этапы и принципы его развития.

Так, в развитии коллектива выделяются три этапа. На первом этапе А. С. Макаренко считал, что нужно предъявлять к воспитанникам педагогические требования. Они должны быть ясные по содержанию, внушительные и решительные. На втором этапе, когда уже требования педагога поддерживаются определённой частью воспитанников, актив предъявляет требования к товарищам и самим себе. На третьей стадии развития – требования предъявляет коллектив, это возможно лишь при условии, что воспитанники будут сплочены в единой деятельности. В итоге, при предъявлении требований – главное создать нравственную атмосферу, когда каждый воспитанник предъявляет общественные требования к себе и соответственно им выбирает способы поведения.

Эффективность развития детского коллектива зависит от знаний принципов развития коллектива и закономерностей его развития. Воспитательное влияние на учеников должно быть не прямым, а осуществляться через коллектив. Воспитатель должен влиять на коллектив, не показывая свою педагогическую позицию напрямую. Важно, чтобы у каждого коллектива были свои традиции. Суть традиций в том, что они выражают отношение членов коллектива к своей организации, заботу о ней, чувство ответственности, а также стремление к сплочённости всех участников объединения. Укрепление традиций говорит о новом уровне в развитии коллектива. Основой создания, укрепления и развития коллектива учащихся является их совместный труд, направленный на достижение общих целей. Совместный труд развивает дисциплинированность, правильное отношение к труду, взаимопомощь, чувство коллективизма.

Результаты работы педагогов – новаторов показали, что коллектив достигает наиболее высоких результатов воспитания своих воспитанников в условиях, когда каждый член коллектива должен согласовывать свои личные желания с коллективом, потому что каждый по отношению к другому связан взаимными обязательствами и долгом.

Таким образом получается, что каждый постоянно соотносит свои действия с интересами коллектива. В итоге, при соблюдении принципов взаимной зависимости, уважения и ответственности,  вырабатывается правильное общественное мнение, что неоценимо важно.

Беседа , как способ формирования личности

В этой статье я расскажу о таком способе формирования личности как беседа. Этот способ должен использовать профессиональный тренер в работе со своими воспитанниками.

В подростковом возрасте ребёнок часто сталкивается с новыми жизненными ситуациями, у него появляется много вопросов, проблем и стремление получить ответы и во всем разобраться. Но когда он ищет эти ответы, он убеждается что его знаний и опыта недостаточно для объективного и обширного анализа определенных ситуаций, идеалов и других ценностей. И здесь на помощь подростку приходит тренер, который даёт ему знания, на которых строится система твёрдых, ясных взглядов и убеждений.

Рассмотрим беседу , как один из способов словесного воздействия. Основная задача беседы – привлечь ребят к оценке различных событий и поступков и на этой основе сформировать у них правильное отношение ко всему происходящему и в том числе к своим обязанностям. Без слов никакое воспитание невозможно. Словесные способы воздействия могут принести не только пользу, но и вред, поэтому не стоит относится к беседе слишком легкомысленно, к ней нужно готовиться.

Беседа обычно начинается с обоснования ее темы. Затем тренер даёт материал для обсуждения и ставит вопросы, чтобы подростки могли высказать свои мысли и делали самостоятельные выводы. Чем меньше говорит сам тренер, тем успешнее будет проходить беседа. Задача тренера: направлять и поправлять воспитанников. В заключительном слове тренер подытоживает все высказывания, формулирует на их основе наиболее подходящее, с его точки зрения, решение обсуждаемой проблемы и намечает конкретный план дальнейших действий.

Например, такие беседы тренеры проводят со своими воспитанниками после выступлений на соревнованиях. И ещё раз повторюсь о их необходимости, ведь они играют большую роль в формировании правильных взглядов и систем суждений, что очень важно не только в спорте, но и жизни. Поэтому нужно думать, прежде чем говорить, ведь словом можно сформировать у подростка неправильное отношение к какой- либо ситуации, а иногда не ненароком брошенная фраза непрофессиональным тренером может вогнать ребёнка в комплексы или создать неправильное отношение к происходящему, что вероятней всего приводит к тому, что ребёнок со временем бросит спорт, что уже к сожалению наблюдалось в практике неумелых тренеров.

Рекорд Украины «Самый длинный шпагат»

Самые гибкие воспитанники спортивного клуба «Виват» сегодня приняли участие в установлении рекорда Украины под названием «Самый длинный шпагат». Это мероприятие состоялось в рамках фестиваля здорового образа жизни, который стартовал в сквере «Прибрежный».

Представитель книги рекордов Украины зафиксировал 753 метра.

Поздравляем всех участников, а также тренеров спортивного клуба. Мы стали частью истории Днепра.

Отчетный видео-ролик будет в ближайшее время и еще один приятный сюрприз от наших воспитанников будет представлен вашему вниманию через несколько дней.

 

       

Об эффективности применения методов воспитания

В своей деятельности тренер при выборе метода воспитания обычно руководствуется тем, какую цель нужно достичь в конечном счете. Он исходит из определенной педагогической задачи и сам решает какой лучше метод использовать в работе. Каким он будет также зависит от многих факторов и условий.

Сам по себе метод не может быть хорошим или плохим, потому что в любом случае в основе воспитательного процесса лежит система, а не сам метод. Никакое внушение, беседа или объяснение не может быть всегда абсолютно полезным. Самое хорошее средство в некоторых случаях может оказаться самым плохим. А вот методы воспитания могут меняться в зависимости от многих обстоятельств и того, как продвигается педагогический процесс.

Педагогическое мастерство приходит только к тому тренеру, который ищет и находит подходящие методы воспитания с учётом возраста и индивидуальных особенностей развития его воспитанников. Метод воспитания, который тренер применяет к коллективу, должен использоваться с учётом его зрелости и организованности.

Выбор методов воспитания — это не произвольное действие тренера. Этот выбор подчиняется определённым закономерностям, среди которых главное значение имеет цель и принципы воспитания, педагогическая задача и условия ее решения, учёт возрастных и индивидуальных особенностей ребят. Поэтому учитывая все вышесказанное, методика воспитания не терпит стереотипных решений или шаблонности.

Психология воспитания и самовоспитания

Психология воспитания – это наиболее сложный раздел педагогической психологии, изучающий внутренний механизм становления и развития личности в целом, а также отдельные её свойства.

Личность формируется только в деятельности, то есть во взаимодействии с социальной средой. Важным фактором её формирования являются социальные связи и общественная жизнь. То как формируются отдельные свойства, цельность и устойчивость личности показывает энергичность школьника в труде, игре, общении. При этом подчёркиваю важный момент, деятельность выполняет развивающую и воспитывающую функции только тогда, когда присутствует мотивация, то есть если у воспитанника складываются осознанные, сильные внутренние побуждения. Поэтому задачей воспитателя является формирование системы общественно значимых мотивов.

Также важно рассмотреть один из структурных элементов личности – самоуправление и саморегуляция. Высшим уровнем их развития являются самовоспитание и самосовершенствование. Интересно, что свойства личности не формируются одновременно. Одни из них «забегают» вперёд, другие отстают. Отдельные свойства личности набирают темп уже в раннем детстве; другие, наоборот, лишь намечаются и сохраняются в определённом латентном состоянии, со временем делая скачок в подходящих условиях. При этом некоторые свойства привязаны к тому или иному возрасту.

Этот процесс можно отчётливо наблюдать у подростков. Например, у одного и того же подростка можно увидеть отчужденность, охлаждение отношений с родителями, постепенный выход из под их опеки и одновременно сближение со сверстниками, укрепление дружеских отношений, настойчивость в спорте. А вот согласованность черт характера возникает в более позднем периоде – в старшем юношеском возрасте. Но не исключены такие случаи, когда противоречивость личности сохраняется на долгие годы, а иногда и на всю жизнь.

Психологические особенности становления личности в юношеском возрасте

В юношеском возрасте я хочу выделить две фазы: одна находится на границе с детством (ранняя юность), другая на границе со зрелостью (старший юношеский возраст).
Для первой фазы юности характерна подготовка к самостоятельной жизни, для второй — использование приобретённых знаний, умений и навыков, стремление к дальнейшему совершенствованию мастерства и нравственных качеств личности.

О ранней юности (старший школьник). Профессиональная ориентированность старших школьников во многом определяет особенности психического развития в этом возрасте. На направленность личности существенно влияют чёткий выбор профессии или наоборот, неопределённость, колебания, частая смена возможных областей будущей деятельности. Также, у старшего школьника отношение к профессии начинает влиять на отношение к учебной деятельности. Поэтому при проведении профессиональной ориентации с учащимися старших классов необходимо постоянно учитывать индивидуальные возможности ученика.

юношескомПо данным ряда специальных исследований, к 15-17 годам юноши и девушки уже обладают достаточно определёнными стойкими особенностями темперамента, характера, способностей. Но в то же время эти особенности недостаточно сознаются самими старшеклассниками или неверно оцениваются. В связи с этим, для решения данной проблемы требуется специальная индивидуальная работа педагога с учащимися.

Старший школьный возраст — это возраст интенсивного формирования мировоззрения. В данный период резко возрастает интерес к теоретическим знаниям, желание обобщить отдельные факты, установить общие принципы и закономерности. Интенсивно развивается самосознание, резко возрастает стремление к самостоятельности всех оценок. Обращаю внимание на то, что оценки и самооценки старшего школьника далеко не всегда адекватны. Нельзя в общем виде говорить о том, какие неадекватные самооценки более опасны – завышенные или заниженные. Это может быть правильно определено только с учётом общей характеристики личности. Также в этом возрасте наблюдается значительный рост социальной активности, то есть старшеклассники стремятся к общественно полезному труду, к все более широкому включению в общественную жизнь, в расширении сферы общения. Что касается особенностей взаимоотношений старшеклассников и учителей, старшеклассники выделяют такие качества учителя, как справедливость, понимание, отзывчивость.

Существуют три важных условия, которые имеют решающее значение:

1. Педагогическое воздействие в этот возрастной период будет тем эффективнее, чем в большей мере воспитание будет перерастать в самовоспитание.

2. Формирование активной жизненной позиции, развитие всех сторон личности человека, воспитание нравственных качеств возможно в процессе активной собственной деятельности и разностороннего общения.

3. Обучение и воспитание в юношеском возрасте должно осуществляться с учётом сохраняющихся элементов детства, но опираться и ориентироваться следует на развивающуюся взрослость, «педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития «

Психологические особенности подросткового возраста (часть 2)

У подростка существует несколько путей формирования самоуважения и самосознания. Один из них – развитие своей личности по образу и подобию личности взрослого человека, так как именно взрослый в глазах ребёнка обладает самостоятельностью. Поэтому первое, к чему стремится ребёнок подросткового возраста – это показать себе и окружающим, что он уже не ребёнок, утвердить себя наравне со взрослыми.

подросткового возрастаЗная, что стремление получить статус взрослого закономерно для этого возраста и жизненно необходимо для полноценного психического развития подростка, тренер должен правильно понимать психологическую природу связанных с этим отрицательных поступков, не препятствовать проявлениям у детей взрослости, а направлять их в положительное русло.

Недостаточная уверенность в себе подростка заставляет его не только всеми средствами подчёркивать свою взрослость во внешнем плане, но и рождает повышенную чувствительность к ее недооценке. Это, в свою очередь, часто вызывает грубость и агрессивность по отношению к старшим, игнорирование советов и требований родителей и учителей и т.д.



Сопротивление воле взрослых – это один из путей, с помощью которого ребёнок достигает ощущения значительности своей личности, её способности противостоять окружению. Стремление к независимости у подростков внутренне связано с его большой зависимостью от личностных влияний окружающих. Поэтому подросток очень озабочен мнением о нём окружающих и активно ищет такую среду, в которых эти отношения показывали бы ему, что он взрослый, самостоятельный человек. Очень важно найти у каждого подростка лучшие стороны его личности, выявить его способности, и опираясь на них, всячески поддерживать у ребёнка веру в себя. В противном случае неизбежны большие трудности в воспитании.

По мере взросления у ребёнка формируются более чёткие, устойчивые и менее зависимые от непосредственного социального окружения представления о себе, поэтому отпадает необходимость все время «утверждать» свою личность. С ростом зрелости расширяются возможности совершать самостоятельные поступки и разрешаются основные противоречия подросткового возраста.

Не тратьте время и деньги, выбирайте HOSTiQ!