Процесс обучения акробатическим элементам

Навіщо потрібні МАЙСТЕР-КЛАСИ з акробатики

Навіщо потрібні МАЙСТЕР-КЛАСИ з акробатики

Майстер-клас – це одна із суворих форм підвищення кваліфікації. У перекладі з англ. – це урок майстра, заняття, яке проводиться визнаним спеціалістом у своїй галузі діяльності.

В акробатиці правильність та легкість виконання рухів є основним критерієм оцінки ефективності спортсмена. Головну роль відіграє ідеальна техніка виконання акробатичних елементів. Хто освоїв техніку, той може продемонструвати публіці всю красу цього чарівного світу.

Під час вивчення системи управління рухами сучасний світ широко використовує біомеханічний, біологічний, психологічний підходи. Але не бере до уваги, найважливіший аспект підготовки, а саме – педагогічний. У спорті саме педагогічна установка на виконання руху є найважливішим елементом, що дозволяє спортсмену реалізувати рухову дію у всій складній взаємодії раціонально спланованих механічних, біологічних та психологічних компонентів.

Так ось основним завданням навчання (майстер-класу) є отримання ідеального образу стрибка (як має виглядати ідеальний рондат, фляк, сальто і тощо). Ці образи формуються роками, виходячи з багаторазових виконань різними спортсменами на змаганнях тих чи інших елементів. Сформувати цей образ як у тренера, так і у спортсмена – це базове завдання будь-якого навчання.

Наступним, за важливістю завданням, є формування відчуття. В акробатиці (особливо акробатичних стрибках) ключовим поняттям є відчуття польоту, необхідна умова успішного виконання стрибка. М’язами ми відчуваємо стрибок та порівнюємо із образом ідеального виконання.

Питання на засипку: якою групою м’язів акробат найбільше відчуває стрибок?

Саме тут слід звернути увагу на виявлення ключових основ діяльності м’язових груп при виконанні акробатичних вправ, способи покращення технічного виконання елементів завдяки вдосконаленню кістково-м’язової системи.

І завершальним завданням є розбір існуючих помилок та способів їх усунення. Оскільки майстер-клас відрізняється від інших форматів відокремленим, навіть персональним підходом до кожного учасника, то успішність цього заходу безпосередньо залежить від того, наскільки майстер продемонструє уважність та максимально надасть допомогу та підтримку кожному учаснику.

В умовах широкої популярності акробатики та гострої нестачі фахівців, наш клуб пропонує послуги з проведення майстер-класів для вас та ваших вихованців.

Телефон адміністратора – (093) 320 40 25

Церемонія прощання з Анастасією

Церемонія прощання з Анастасією

Сьогодні о 12:00 у спортзалі головного корпусу ПДАФКіС (Інфіз), наб. Перемоги, 10, відбудеться церемонія прощання з Анастасією.

Запрошуємо всіх, хто знав Настю, проводити її в останній шлях.

В результате ракетного удара по жилому дому в Днепре, погибла тренер по акробатике Анастасия Игнатенко вместе со своей семьей.

В результате ракетного удара по жилому дому в Днепре, погибла тренер по акробатике Анастасия Игнатенко вместе со своей семьей.

В результате ракетного удара по жилому дому в Днепре, погибла тренер по акробатике Анастасия Игнатенко вместе со своей семьей.

8 лет Настя была частью нашего клуба, заботливым тренером, внимательным педагогом и судьей Национальной категории, которую уважали и любили не только в Днепре, но и во всей Украине.

От имени всех тренеров Украины, выражаю глубокую скорбь и слова поддержки родным и близким. Вечная память!

Также хочу призвать всех помочь финансово маме Насти.
5168 7422 4247 8190 Ольга Игнатенко
5168 7554 5214 3254 Алексей Игнатенко

Чемпионат Днепропетровской области по прыжкам на акробатической дорожке, 14-16.10.2020, Каменское

14-16 октября 2020 года в Каменском состоялся чемпионат Днепропетровской области по прыжкам на акробатической дорожке. Днепр представляли 10 лучших воспитанников спортивного клуба “Виват”, которые достойно представляли наш город.

По итогам соревнований Антимийчук Наталья выполнила норматив 1-го спортивного разряда, а Прудко Ирина выполнила КМС.

Результаты выступлений нашей команды: младшая возрастная группа 2012-2013 г (мальчики) – 3 место занял Дычек Назар, группа 2010-2011 (девочки) – 3 место завоевала Павлий Маргарита, группа 2008-2009 (мальчики) – 2 место занял Хохлов Ярослав, старшая возрастная группа девочки – 3 место завоевала Антимийчук Наталья.

Поздравляем спортсменов и их тренеров с хорошими результатами и желаем дальнейшего роста!

Через пару дней будет готов отчетный видеоролик.

Этап закрепления и совершенствования

Этап закрепления и совершенствования двигательного навыка имеет свои, сугубо специфические, задачи, такие, как:

  1. постепенная автоматизация двигательного навыка, которая заключается в сужении внимания на крайне ограниченном количестве главных компонентов упражнения;
  2. овладение умением выполнять упражнение в непривычных условиях, на стадии утомления и в сложных соединениях;
  3. стабилизация навыка, которая выражается в умение многократно повторять упражнение без ошибок и существенных отклонений от нормы, в том числе и в соревновательной обстановке. Для достижения стабильности спортсмен должен овладеть более сложными вариантами изучаемого упражнения. Например, если акробат умеет выполнять стойку на широко разведенных и узко сведенных руках, толчком и силой, надежность выполнения обычной стойки у него будет более высокий, чем у спортсменов, владеющих лишь одним ее вариантом. Действенными факторами стабилизации выполнения упражнения являются включение изучаемого упражнения в учебную комбинацию, выполнение в непривычной обстановке (на более жесткой или мягкой опоре, в присутствии зрителей, на открытой площадке);
  4. создание предпосылок дальнейшего роста спортивного мастерства за счет усложнения и модификации упражнения. Например, после освоения техники сальто вперед в группировке следует обучать акробатов выполнять его с приходом на одну ногу, согнувшись,  с поворотом и т.д.

Процесс закрепления и совершенствования двигательного навыка предполагает многократное повторение изучаемого упражнения. При этом изменяется уровень осознания его, приобретается уверенность, совершенствуется  координация, развивается ловкость, сила, быстрота и другие физические качества. В свою очередь, воспитание этих качеств при помощи других подготовительных упражнений ускоряет процесс формирования двигательного навыка, обеспечивает более высокий уровень технического мастерства. Таким образом, совершенствование двигательного навыка достигается повышением двигательных возможностей спортсмена. Это осуществляется на всех этапах обучения в процессе выполнения акробатических упражнений, а также средствами общей и специальной физической подготовки. Так, для развития быстроты, выносливости и ловкости широко используются спортивные игры, легкоатлетические и гимнастические упражнения. Силовая подготовка осуществляется средствами гимнастики и тяжелой атлетики.

В специальной физической подготовке используются средства акробатики, смежных видов спорта и различные снаряды. Для всех  акробатов необходимы упражнения на батуте, особенно в сочетании с поролоновой ямой, и гимнастические упражнения.

Этап детализированного разучивания

Задачей этого этапа является выработка тонких дифференцировок в двигательном анализаторе и установление четкой системности в протекании нервных процессов. Ведущее место при решении этой задачи занимает дидактический принцип активности. Старательность, стремление больше узнать и глубже осмыслить повышают уровень возбудимости нервных клеток, ускоряя процесс образования двигательного стереотипа. Уровень активности производен от доступности изучаемого упражнения, методов обучения и индивидуальных особенностей занимающихся. В подборе учебного материала и обеспечении высокого уровня  активности занимающихся ведущая роль принадлежит тренеру. Наряду с ясным представлением о наиболее целесообразной последовательности изучения упражнений  тренеру необходимо умение индивидуализировать подход к занимающимся на основе учета их  психофизических особенностей. Роль индивидуализации подхода прямо пропорциональна уровню мастерства и возрастает по мере его роста.

Этап детализированного разучивания знаменуется совершенствованием техники исполнения главных компонентов в целостном двигательном акте. Например, для совершенствования сальто вперед с разбега запланированы двадцать прыжков. Задача первых пяти состоит в форсировании скорости разбега. Тренер комментирует точность решения только этой задачи. Главное внимание в 6-10-м прыжках обращается на эффективность толчка. В 11-15-м — на увеличение высота траектории полета. Заключительные пять подходов посвящены совершенствованию приземления. Эффективность метода обусловлена высокой степенью концентрации внимания и конкретизации задач.

Успешность отработки компонентов еще более возрастает, если тренеру удается создать условия,  активизирующие действие ученика. Так, для увеличения высоты сальто вперед можно использовать горку из матов для приземления или натянуть веревочку. Зрительные ориентиры облегчают пространственную, а когда нужно дотянуться до предмета, силовую дифференцировку действий. Звуковые ориентиры способствуют уточнению моментов приложения главных усилий. Например, при совершенствовании полупируэта во избежании раннего поворота и снижения качества сальто тренер предупреждает спортсмена о необходимости выполнять поворот звуковым сигналом. При этом сигнал подается не всегда, а лишь в тех попытках, где сальто выполняется правильно. Это гарантирует  более высокое качество прыжка, ибо ориентирует акробата на правильное выполнение сальто и поздний поворот.

Рост технического мастерства акробата существенно ускоряется, если удается обеспечить его срочной и текущей информацией о результатах действий. Наиболее эффективным средством срочной информации следует считать видеомагнитофон. Источником текущей информации может служить зеркало, позволяющее судить о точности действий в некоторых (преимущественно статических) упражнениях непосредственно в процессе выполнения (например, изучение стойки рукой на голове нижнего). Целесообразно также использовать различные портативные электронные устройства, информирующие спортсмена о нарушении техники по ходу действия. Примером таких устройств могут служить звуковые приспособления, дающие информацию о разведении ног или  информирующие о касании мата пятками во время рондата; стабилограммы,  акселерограммы, позволяющие дифференцировать индивидуальные двигательные действия акробатов в системе взаимосвязанных тел.

На этом этапе можно широко использовать соревновательный метод. В качестве требований следует избирать технически правильное исполнение главных компонентов изучаемого упражнения: точность группировки или поворота, сохранение или увеличение темпа серии  прыжков, высоты прыжка или точности приземления. Второй этап соответствует стадии уточнения двигательных представлений и начальной фазе формирования навыка.

Этап создания предварительного представления

Об основной массе акробатических упражнении, подлежащих изучению, ученики чаще всего имеют весьма поверхностное представление. Перед преподавателем этой фазе обучения стоит две задачи: во-первых, доходчиво поставить перед учеником двигательную задачу и, во-вторых, максимально облегчить поиск наиболее рационального варианта ее решения, т.е. помочь ученику составить программу действий.

Ознакомление с изучаемым упражнением осуществляется путём показа или объяснения. Показ преследует цель создания представления об образе действия, т.е. о пространственно-временных его параметрах. Учитывая, что первые пробные попытки ученика основаны на стремление к подражанию, показ должен быть максимально точным.
Демонстрация упражнения осуществляется тренером или одним из наиболее подготовленных учеников. Во втором случае тренер может прибегнуть к помощи, облегчающей решение двигательной задачи. Последние время в спортивной практике широко применяется моделирования их на специально изготовленной фигурке человека, имеющей все основные суставы. Ощутимую помощь на этом этапе оказывает анализ кинограмм и кинокольцовок.


Обьяснение основ техники разучиваемого упражнения должно быть образным, лаконичным, основанным на приобретенных ранее знаниях и умениях.

Абсолютно неприемлемо перечисление всех или большинства компонентов упражнения.  Необходимо концентрировать внимание занимающихся на одном, максимум двух главных компонентах. Например, при изучении сальто вперед целесообразно обратить внимание спортсмена на «вкручивание» за счет выпрыгивания лопатками вверх, округлив спину и опустив голову на грудь.

Двигательный акт состоит из главных и второстепенных компонентов. Главные компоненты определяют конечный результат действия и подлежат особо тщательной отработке. Ориентировка на них обеспечивает более полную концентрацию внимания, форсируя решение двигательной задачи.

Например, главными компонентами переворота вперед являются опора руками, интенсивное отталкивание одной ногой и мах с последующим торможением другой; точное приземление. По мере освоения техники при изолированной отработке главные компоненты синтезируются в целостное действие.

Первые пробные попытки показывают степень осознания учениками двигательной задачи. Ошибки опоры, например, при изучении переворота вперед корригируются выполнением стойки на руках. Толчок руками совершенствуется при выходе в стойку с одновременным прыжком на руках или выполнением переворота в положение лежа на возвышенности. Подходы чередуются с повторным показом и объяснением, направленными на дальнейшее осознание действий и оптимизацию усилий.
Пристального внимания заслуживает идея создания условий, исключающих выполнение с ошибками. Например, ошибка продвижения коленей вперед во время изучения фляка с места устраняется при выполнении его с наклонной плоскости (носки приподняты). Важным является умение тренера превратить каждое задание урока в оптимально трудное для занимающихся. Достигается это варьированием условий выполнения упражнения, направленным на облегчение или усложнение двигательной задачи. Нецелесообразно, однако, облегчать условия, если они не стимулируют главные усилия или побуждают к сокращению их. Например, использование возвышения при первых попытках выполнить сальто назад увеличивает ощущение опасности и побуждает к ослаблению толчка ногами или к прыжку назад от опор.

Не следует злоупотреблять физической помощью. Многократные повторения с помощью приучают спортсмена прикладывать ровно столько усилий, сколько необходимо для выполнения упражнения с помощью. Другими словами, усилия акробата неадекватны требуемым. Следует стремиться к такой организации обучения, при которой все элементы были бы доступны занимающимся. Завершается этап первоначального разучивания на стадии возникновения двигательного умения.

Методы обучения

Изучение акробатических упражнений осуществляется при помощи методов расчлененно-конструктивного и целостного обучения. Более широкое применение имеет расчлененно-конструктивный метод. Он заключается в том, что изучаемый элемент расчленяется на составные части, которые последовательно осваиваются занимающимися. В качестве примера рассмотрим изучение расчлененным способом полета в поддержку под живот броском:

а) прыжок вверх броском (согласование толчков, направление и высота полета);

б) балансирование в поддержке (фиксация, покачивания партнерши вперед и назад, приседания);

в) подбрасывание и ловля в поддержке;

г) прыжок в поддержку с трамплина.

Метод целостного обучения используется при изучении технически несложных элементов и соединений, а также в случаях, когда формируемый навык не поддается расчленению без существенного искажения структуры действия. В практике нередки случаи, когда этот метод применяется в сочетании с расчлененно-конструктивным. В этом случае вначале спортсмен пытается выполнить упражнение целиком в облегченных условиях (с помощью, в поролоновую яму, на батуте и т.п.), а затем переходит к отработке компонентов по индивидуализированной программе.

При совершенствовании техники выполнения акробатических упражнений широко используется целостный метод, в том числе многократное повторение элемента без изменения структуры и прилагаемых усилий; варьировании усилий и скорости в различных подходах  (прыжки с места, подскок, разбег); введение соревновательной мотивации.

Существенно облегчает и ускоряет процесс формирования двигательного навыка использование подводящих упражнений, дополнительных ориентиров, варьирование условий и другие методические приемы.

Принцип прогрессирования или постепенности.

Принцип прогрессирования,  или постепенности, играет большую роль при обучении отдельным упражнениям и формировании школы движений. Таким образом, общий принцип прогрессирования приобретает в области спортивной подготовки особое содержание. Его нужно понимать как требование обеспечить максимально возможную степень совершенствования в определенном виде спорта. А это означает необходимости углубленной специализации.Попытки форсированного изучения упражнений высших разрядов,  так называемое «натаскивание», не приводят к желаемым результатам.

Не тратьте время и деньги, выбирайте HOSTiQ!