ОСНОВИ ПРАВИЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

ОСНОВИ ПРАВИЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

ОСНОВИ ПРАВИЛЬНОГО ВИХОВАННЯЧастина 1

Почати цю статтю хочу з цитати видатного письменника, педагога та вихователя Льва Толстого: «Хіба можна покращити життя, продовжуючи жити погано», що ідеально відображає саму суть виховання.

Все починається особисто з тебе. Необхідно не лише звернути пильну увагу батькам на себе та своє життя, а й вжити необхідних дій до покращення. Найперше і найважливіше завдання при правильному вихованні – це правильно організувати своє життя. Якщо батьки живуть насиченим цікавим життям, досягають успіху (це не про фінанси) і при цьому щасливі, вони гарантовано зробили половину роботи з виховання своєї дитини (дітей). Усвідомлюючи це чи ні, вони показують спосіб того життя, на яку рівнятиметься дитина в майбутньому і до якої прагнутиме на підсвідомому рівні.

Щоб хто не казав, виховується дитина лише одним способом – наслідуванням. Яскраво продемонстрував це один відомий вчений, коли у численній залі, заповненій дорослими людьми, попросив підняти вказівний палець вгору, а сам підняв великий, і за ним повторили майже всі. Не важливо, що ти кажеш, важливо, що ти робиш. Саме так і працює виховання. І погане у тому числі.

Ось, що писав з цього приводу сто років тому О.С. Макаренко: «Раніше, ніж ви почнете виховувати своїх дітей, перевірте вашу власну поведінку. Це найважливіша річ. Якщо вдома ви грубі або хвалькуваті або пиячите, а ще гірше, якщо ви ображаєте матір, вам уже не потрібно думати про виховання: ви вже виховуєте ваших дітей і виховуєте погано і ніякі найкращі поради та методи вам не допоможуть. Батьківська вимога до себе, батьківська повага до своєї сім’ї, батьківський контроль над кожним своїм кроком – перший і найголовніший метод виховання. Правильне виховання зовсім не вимагає, щоб батьки не зводили з дітей очей. Таке виховання може завдати лише шкоди. Ви повинні надати дитині необхідну свободу, щоб вона знаходилася не тільки під вашим особистим впливом, а під багатьма різноманітними впливами життя. Дітям необхідно вчасно допомогти, вчасно їх зупинити, направити. Таким чином, від вас вимагається лише постійний коректив до життя дитини, але зовсім не те, що називається водінням за руку. Взагалі потрібно прагнути до того, щоб у дітей якомога міцніше складалися гарні звички, а для цієї мети найбільш важливою є постійна вправа у правильному вчинку. Постійні ж міркування та розмови про правильну поведінку можуть зіпсувати будь-який хороший досвід.

Абсолютно схожа ситуація панує і в спорті (не фізкультурі та фітнесі), де потрібно виховати спортивний характер. Скільки не кажи своєму вихованцю, наприклад: не бійся, але якщо сам тренер боягуз і всією своєю поведінкою демонструє це, то спортсмен ніколи не сформує таку необхідну якість як сміливість. Щоб напрацювати цю якість, необхідно ставити спортсмена в такі умови, де він зміг би цю якість проявити. І робити це треба систематично, правильно та досить довгий час. А як це зробити, якщо сам боїшся? А раптом упаде, а раптом травма тощо. Можна зважитися на один, двічі. А далі потрібна системна робота над собою. І так за кожною спортивною якістю. А їх дуже багато. І не слід забувати, що весь цей процес перебуває під пильним наглядом юних спортсменів, як і дітей у сім’ях. Тут лежать витоки справжнього авторитету перед дітьми, про що мріють усі батьки, але не у всіх виходить.

Правильне виховання дитини треба організувати так, щоб особистість батька постійно вдосконалювалася загалом. А це вимагатиме вироблення в собі простої, але дуже базової якості, що забезпечує розвиток та ім’я йому – вимогливість до себе.

Вимогливість до себе – це найважча річ. Але саме з цього і починається процес удосконалення та самовдосконалення людини, перебудова самої себе, а значить і всього свого життя на краще.

Призвание – ТРЕНЕР!!!

Призвание – ТРЕНЕР!!!

ТренерЭта статья – результат многолетних наблюдений и кропотливого труда в спорте, его развития и реализации человека в этой области деятельности.
В последнее время на глаза попадаются статьи, посты и люди, рассказывающие о том, как они с большим энтузиазмом начинали свою тренерскую деятельность и по разным причинам (внутреннее выгорание, падение мотивации, нехватка финансов, социальный фактор, семейные ценности, отсутствие результатов и т.д.) бросивших эту профессию. В моей практике довольно часто встречались люди, представление которых о профессии тренер сводится к тому, что этот человек сидит в спортзале на скамейке и дает указание спортсменам. По их словам – в этом деле много ума не надо. Так вот эта статья – это некий ответ таким «личностям» о невероятно сложном виде деятельности под названием – ТРЕНЕР.
Как писал Г.Д. Горбунов: «организация спортивной жизни еще очень далека от совершенства, да и суть спорта такова, что совершенства здесь достичь просто невозможно. Сколько тренеров, не выдержав этих условий, меняли характер и направление своей деятельности. И чаще всего именно потому, чтобы с работы возвращаться домой, а не в номер гостиницы, даже если это «люкс»».
Призвание от слова призван…. Так вот есть люди, которые действительно призваны в это мир для сложнейшей работы, их единицы и на этих людях держится истинное развитие спорта и воспитание НАСТОЯЩИХ спортсменов. Остальные, которые думают, что это очередная работа, требующая определённых навыков, в скором времени сталкиваются с такими трудностями, которые безжалостно разбивают их иллюзорные представления и выбрасывают на обочину жизни. Недаром существует выражение, что есть три профессии от бога: учитель, врач, судья. Так вот тренер – это не кто иной, как учитель, обучающий своему виду спорта ребенка. Чтобы это стало реальностью тренеру просто необходимо совместить в себе большое множество качеств и часто противоречивых, не поддающихся никаким логическим объяснениям и законам, но без которых просто невозможно выполнять свое предназначение. Настоящий тренер «видит» способного ребенка и знает, как раскрыть его талант. Что абсолютно недоступно заурядному спортивному деятелю. Тренерская наблюдательность ближе к искусству, не столь точному, как наука, но глубоко проникающему. Это профессиональное качество тренера включает в себя проявление различных психических процессов. Но вершиной ее является особый способ мышления – интуиция. Базируется она на большом опыте и, вероятно, особом даре.

(далее…)

Процесс развития детского коллектива

Тема развития детского коллектива очень важна в педагогике. Основополагающей является характеристика коллектива, данная А.С Макаренко. Он сформулировал основные этапы и принципы его развития.

Так, в развитии коллектива выделяются три этапа. На первом этапе А. С. Макаренко считал, что нужно предъявлять к воспитанникам педагогические требования. Они должны быть ясные по содержанию, внушительные и решительные. На втором этапе, когда уже требования педагога поддерживаются определённой частью воспитанников, актив предъявляет требования к товарищам и самим себе. На третьей стадии развития – требования предъявляет коллектив, это возможно лишь при условии, что воспитанники будут сплочены в единой деятельности. В итоге, при предъявлении требований – главное создать нравственную атмосферу, когда каждый воспитанник предъявляет общественные требования к себе и соответственно им выбирает способы поведения.

Эффективность развития детского коллектива зависит от знаний принципов развития коллектива и закономерностей его развития. Воспитательное влияние на учеников должно быть не прямым, а осуществляться через коллектив. Воспитатель должен влиять на коллектив, не показывая свою педагогическую позицию напрямую. Важно, чтобы у каждого коллектива были свои традиции. Суть традиций в том, что они выражают отношение членов коллектива к своей организации, заботу о ней, чувство ответственности, а также стремление к сплочённости всех участников объединения. Укрепление традиций говорит о новом уровне в развитии коллектива. Основой создания, укрепления и развития коллектива учащихся является их совместный труд, направленный на достижение общих целей. Совместный труд развивает дисциплинированность, правильное отношение к труду, взаимопомощь, чувство коллективизма.

Результаты работы педагогов – новаторов показали, что коллектив достигает наиболее высоких результатов воспитания своих воспитанников в условиях, когда каждый член коллектива должен согласовывать свои личные желания с коллективом, потому что каждый по отношению к другому связан взаимными обязательствами и долгом.

Таким образом получается, что каждый постоянно соотносит свои действия с интересами коллектива. В итоге, при соблюдении принципов взаимной зависимости, уважения и ответственности,  вырабатывается правильное общественное мнение, что неоценимо важно.

Беседа , как способ формирования личности

В этой статье я расскажу о таком способе формирования личности как беседа. Этот способ должен использовать профессиональный тренер в работе со своими воспитанниками.

В подростковом возрасте ребёнок часто сталкивается с новыми жизненными ситуациями, у него появляется много вопросов, проблем и стремление получить ответы и во всем разобраться. Но когда он ищет эти ответы, он убеждается что его знаний и опыта недостаточно для объективного и обширного анализа определенных ситуаций, идеалов и других ценностей. И здесь на помощь подростку приходит тренер, который даёт ему знания, на которых строится система твёрдых, ясных взглядов и убеждений.

Рассмотрим беседу , как один из способов словесного воздействия. Основная задача беседы – привлечь ребят к оценке различных событий и поступков и на этой основе сформировать у них правильное отношение ко всему происходящему и в том числе к своим обязанностям. Без слов никакое воспитание невозможно. Словесные способы воздействия могут принести не только пользу, но и вред, поэтому не стоит относится к беседе слишком легкомысленно, к ней нужно готовиться.

Беседа обычно начинается с обоснования ее темы. Затем тренер даёт материал для обсуждения и ставит вопросы, чтобы подростки могли высказать свои мысли и делали самостоятельные выводы. Чем меньше говорит сам тренер, тем успешнее будет проходить беседа. Задача тренера: направлять и поправлять воспитанников. В заключительном слове тренер подытоживает все высказывания, формулирует на их основе наиболее подходящее, с его точки зрения, решение обсуждаемой проблемы и намечает конкретный план дальнейших действий.

Например, такие беседы тренеры проводят со своими воспитанниками после выступлений на соревнованиях. И ещё раз повторюсь о их необходимости, ведь они играют большую роль в формировании правильных взглядов и систем суждений, что очень важно не только в спорте, но и жизни. Поэтому нужно думать, прежде чем говорить, ведь словом можно сформировать у подростка неправильное отношение к какой- либо ситуации, а иногда не ненароком брошенная фраза непрофессиональным тренером может вогнать ребёнка в комплексы или создать неправильное отношение к происходящему, что вероятней всего приводит к тому, что ребёнок со временем бросит спорт, что уже к сожалению наблюдалось в практике неумелых тренеров.

Об эффективности применения методов воспитания

В своей деятельности тренер при выборе метода воспитания обычно руководствуется тем, какую цель нужно достичь в конечном счете. Он исходит из определенной педагогической задачи и сам решает какой лучше метод использовать в работе. Каким он будет также зависит от многих факторов и условий.

Сам по себе метод не может быть хорошим или плохим, потому что в любом случае в основе воспитательного процесса лежит система, а не сам метод. Никакое внушение, беседа или объяснение не может быть всегда абсолютно полезным. Самое хорошее средство в некоторых случаях может оказаться самым плохим. А вот методы воспитания могут меняться в зависимости от многих обстоятельств и того, как продвигается педагогический процесс.

Педагогическое мастерство приходит только к тому тренеру, который ищет и находит подходящие методы воспитания с учётом возраста и индивидуальных особенностей развития его воспитанников. Метод воспитания, который тренер применяет к коллективу, должен использоваться с учётом его зрелости и организованности.

Выбор методов воспитания — это не произвольное действие тренера. Этот выбор подчиняется определённым закономерностям, среди которых главное значение имеет цель и принципы воспитания, педагогическая задача и условия ее решения, учёт возрастных и индивидуальных особенностей ребят. Поэтому учитывая все вышесказанное, методика воспитания не терпит стереотипных решений или шаблонности.