РЕАЛІЗАЦІЯ СЕБЕ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ

РЕАЛІЗАЦІЯ СЕБЕ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ

РЕАЛІЗАЦІЯ СЕБЕ ТА ЗАДОВОЛЕННЯСучасний тренд прожити щасливе життя диктує особливе його розуміння. Я б сказав, сильно перекручене та далеке від істини.

Пропоную вашій увазі власну версію розуміння цієї теми.

Особисто я поділяю життя людини на два умовні етапи – до «дозрівання» і після.

У першому, задоволення від особистісного зростання, інвестиції в себе та задоволення інстинктивних потреб. Так би мовити, здоровий егоїзм, який не завдає шкоди і не руйнує інших людей.

Пізніше задоволення від реалізації духовних потреб. І справжньому служінню своєму народові та людству. Тут вже на перше місце дедалі частіше виходить жертвування, у позитивному сенсі цього терміну. До жертви також треба бути готовим. Непідготовлена людина не здатна пожертвувати навіть краплею своєї енергії чи уваги заради іншого. Вона зациклений на собі. І навіть під тиском. Змусити можна, але це не принесе радості ані тому, хто віддає, ані тому, хто змусив. В ідеалі, жертва має бути усвідомленою та добровільною, без очікування чогось назад. Ось це свідчить про готовність.

На основі цих висновків, дуже умовно можна уявити різні варіанти життів. Найгірший, середній та ідеальний. Насправді ж сценаріїв життя стільки, скільки людей на землі і особисто в кожного, варіантів «долі» безліч, це залежить від щосекундного вибору людини постійно.

Інвестування в себе передбачає комплексний підхід, де розвиток здійснюється за всіма напрямами. Це важкий процес, але він формує успішність життя після дозрівання. Пропалюючи бездумно першу половину життя і не напрацьовуючи внутрішні якості, після «находження» себе доведеться все одно цим займатися, щоб реалізувати своє призначення. А коли тобі далеко за 20, зробити це не так просто, як морально, так і фізично. Доведеться заново будувати своє «особисте» життя, найчастіше, коли вже під боком чоловік чи жінка, і пара живчиків, які ще більше ускладнюють процес.

Ідеальний варіант передбачає цілісність життя як до цього моменту, так і після.

Найгірший сценарій (пропалювання життя) – передбачає зміщення цього етапу на значно пізніший період, а часто цей “період” так і не настає. Людина не розуміє, що з нею відбувається, в якому напрямку “плисти” і що робити, живе помилковим розумінням  твердження “жити сьогоднішнім днем”. І вона думає, що бере від життя все, концентруючи свою увагу лише на одержанні задоволення, навіть не підозрюючи, що до справжнього щастя це не має жодного стосунку.

Трапляються перекоси, коли в першій частині життя людина навпаки багато часу займалася розвитком, не залишаючи часу і не дозволяючи собі задовольняти потреби саме цього етапу. У результаті, дозрівши до зрілого рівня і отримавши всі можливості, вона починає задовольняти потреби надмірно і може завдати своєму життю не меншої шкоди, ніж несвідома людина, яка пропалює життя. Ця людина вже має чітке розуміння своїх дій, отже вона має тягар відповідальності за них, на відміну від людини, яка цього не розуміє.

Мораль цієї байки така: чим раніше людина почне займатися собою свідомо, не забороняючи собі те, що вона хоче підсвідомо і відчуваючи свою особистісну міру, тим більше задоволення вона отримає від життя. При цьому реалізувавшись як особистість і виконавши своє завдання, поставлене їй вище. А отже, проживе більш змістовне та щасливе життя.

Поворот не туда (часть 2)

Поворот не туда (часть 2)

Общество-человечество способно существовать и развиваться только при наличии определённых условий, обеспечивающих этот процесс.
Как пример можно привести некоторые виды животных, которые не размножаются в неволе. Это пример в животном мире, но суть духовного развития та же. Если созданы условия, сдерживающие творческий потенциал, то он никогда и не реализуется.
Творчество-созидание надо воспитывать с самого раннего возраста. Я не говорю о некоторых отклонениях современного «творчества», где этим понятием прикрывают уродства и психические расстройства, выставляют это напоказ и называют это проявлением гениальности человека. А если ты не понял задумку такой «личности», то тебя высмеивают и считают темнотой и это в 21 веке. Я говорю о созидании, приносящем пользу. Это ключевое слово. Если творчество человека лично тебя вдохновляет на действия, в результате которых раскрывается твой потенциал, который ты стремишься реализовать со знаком плюс, вот это и есть польза. Второе ключевое слово «знак плюс». К сожалению таких ориентиров в современном обществе становится все меньше и меньше. Сейчас мода диктует ориентиры для человека. Модно иметь последний айфон, брендовую одежду, жить напоказ по типу блогеров и т.д. Что и говорить, что при таких условиях мы никогда не увидим созидания, только потребление и культивацию эгоизма. А условия для развития надо создавать, что тоже является созиданием. Сами по себе они не появятся. Это как с полем, если его не подготовить, не засеять, не вырастить пшеницу, то хлеба никогда мы не увидим. Само по себе оно может лишь зарасти сорняками и все. Так и с развитием человека. Попадая не в те компании, воспитанные люди чувствуют себя неловко, например, среди невежд, непьющего в окружении алкашей не воспринимают, умного среди дураков, не любят, успешному в чем-либо завидуют черной завистью. Продолжать можно бесконечно. А ведь по уровню зависти можно легко определить насколько глубоко несчастен человек и пагубность этого чувства проявляется в том, что оно направлено как и эгоизм на свое состояние, что в конечном итоге приводит к ипохондрии, о чем я писал выше. В таком состоянии «достучаться» до разума практически невозможно. Поскольку человек закрывает себя эмоциональной броней «пробить» которую здравомыслием и логикой становится крайне тяжело.
И самое плохое, что происходит сегодня, так это то, что вот такое состояние холится и лелеется. О нем говорят, его обсуждают, ему уделяется очень много внимания. Тенденция наших дней направлена не на исправление ситуации в сторону «оздоровления», а на всяческое оправдание порокам, нежеланию и лени, т.е. той стороне человеческой сущности, которая стремится к животному началу и пребывает в тени инстинктов, не осветлённой духовным развитием и светом разума.
О каком развитии общества можно сейчас говорить, когда мы докатились до того, что высказать свое мнение считается проявлением агрессии к другому человеку. Так как это приводит к психологическому дискомфорту даже от одной мысли, что придется испытать некое напряжение и изменить что-то в своей жизни. Попросту говоря, выйти из зоны комфорта. Вот к чему привело навязывание толерантности ко всему и вся. Толерантность – терпимость и привыкание, возникающее от отсутствия сопротивления, убивает волю, что в свою очередь разлагает характер и в итоге воспитывает раба. Мы просто на просто разучились даже общаться, не то чтобы понимать и тем более принимать чужую точку зрения. И никто не вспоминает, что человек должен быть ассертивным – способным не зависеть от внешних влияний и оценок, самостоятельно регулировать собственное поведение и отвечать за него. А это базовые психологические понятия и состояния, позволяющие НОРМАЛЬНО сосуществовать в обществе. Как в медицине, любое отклонение от нормы считается патологией (болезнью), так можно с уверенностью утверждать, что современное общество глубоко болеет. Опасность заключается в том, что сейчас патологию навязывают как норму. А здоровые жизненные принципы теряют свою ценность, уничтожаются и в конечном счете здоровый человек в окружении больных, теряет перспективу роста и развития.

Психологические особенности становления личности в юношеском возрасте

В юношеском возрасте я хочу выделить две фазы: одна находится на границе с детством (ранняя юность), другая на границе со зрелостью (старший юношеский возраст).
Для первой фазы юности характерна подготовка к самостоятельной жизни, для второй — использование приобретённых знаний, умений и навыков, стремление к дальнейшему совершенствованию мастерства и нравственных качеств личности.

О ранней юности (старший школьник). Профессиональная ориентированность старших школьников во многом определяет особенности психического развития в этом возрасте. На направленность личности существенно влияют чёткий выбор профессии или наоборот, неопределённость, колебания, частая смена возможных областей будущей деятельности. Также, у старшего школьника отношение к профессии начинает влиять на отношение к учебной деятельности. Поэтому при проведении профессиональной ориентации с учащимися старших классов необходимо постоянно учитывать индивидуальные возможности ученика.

юношескомПо данным ряда специальных исследований, к 15-17 годам юноши и девушки уже обладают достаточно определёнными стойкими особенностями темперамента, характера, способностей. Но в то же время эти особенности недостаточно сознаются самими старшеклассниками или неверно оцениваются. В связи с этим, для решения данной проблемы требуется специальная индивидуальная работа педагога с учащимися.

Старший школьный возраст — это возраст интенсивного формирования мировоззрения. В данный период резко возрастает интерес к теоретическим знаниям, желание обобщить отдельные факты, установить общие принципы и закономерности. Интенсивно развивается самосознание, резко возрастает стремление к самостоятельности всех оценок. Обращаю внимание на то, что оценки и самооценки старшего школьника далеко не всегда адекватны. Нельзя в общем виде говорить о том, какие неадекватные самооценки более опасны – завышенные или заниженные. Это может быть правильно определено только с учётом общей характеристики личности. Также в этом возрасте наблюдается значительный рост социальной активности, то есть старшеклассники стремятся к общественно полезному труду, к все более широкому включению в общественную жизнь, в расширении сферы общения. Что касается особенностей взаимоотношений старшеклассников и учителей, старшеклассники выделяют такие качества учителя, как справедливость, понимание, отзывчивость.

Существуют три важных условия, которые имеют решающее значение:

1. Педагогическое воздействие в этот возрастной период будет тем эффективнее, чем в большей мере воспитание будет перерастать в самовоспитание.

2. Формирование активной жизненной позиции, развитие всех сторон личности человека, воспитание нравственных качеств возможно в процессе активной собственной деятельности и разностороннего общения.

3. Обучение и воспитание в юношеском возрасте должно осуществляться с учётом сохраняющихся элементов детства, но опираться и ориентироваться следует на развивающуюся взрослость, «педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития «

Психологические особенности подросткового возраста (часть 2)

У подростка существует несколько путей формирования самоуважения и самосознания. Один из них – развитие своей личности по образу и подобию личности взрослого человека, так как именно взрослый в глазах ребёнка обладает самостоятельностью. Поэтому первое, к чему стремится ребёнок подросткового возраста – это показать себе и окружающим, что он уже не ребёнок, утвердить себя наравне со взрослыми.

подросткового возрастаЗная, что стремление получить статус взрослого закономерно для этого возраста и жизненно необходимо для полноценного психического развития подростка, тренер должен правильно понимать психологическую природу связанных с этим отрицательных поступков, не препятствовать проявлениям у детей взрослости, а направлять их в положительное русло.

Недостаточная уверенность в себе подростка заставляет его не только всеми средствами подчёркивать свою взрослость во внешнем плане, но и рождает повышенную чувствительность к ее недооценке. Это, в свою очередь, часто вызывает грубость и агрессивность по отношению к старшим, игнорирование советов и требований родителей и учителей и т.д.Сопротивление воле взрослых – это один из путей, с помощью которого ребёнок достигает ощущения значительности своей личности, её способности противостоять окружению. Стремление к независимости у подростков внутренне связано с его большой зависимостью от личностных влияний окружающих. Поэтому подросток очень озабочен мнением о нём окружающих и активно ищет такую среду, в которых эти отношения показывали бы ему, что он взрослый, самостоятельный человек. Очень важно найти у каждого подростка лучшие стороны его личности, выявить его способности, и опираясь на них, всячески поддерживать у ребёнка веру в себя. В противном случае неизбежны большие трудности в воспитании.

По мере взросления у ребёнка формируются более чёткие, устойчивые и менее зависимые от непосредственного социального окружения представления о себе, поэтому отпадает необходимость все время «утверждать» свою личность. С ростом зрелости расширяются возможности совершать самостоятельные поступки и разрешаются основные противоречия подросткового возраста.

Общие вопросы развития и воспитания школьника.

Воспитание человека продолжается почти всю жизнь,  но особое значение оно имеет в период роста и развития человека. Этот большой период человеческой жизни от рождения до наступления зрелости не одинаков ни по  темпам развития, ни по видам деятельности человека, ни по характеру протекания физических и психических процессов,  ни по отношению человека к действительности.

Рассматривая развитие ребенка как единый, непрерывный, находящийся в движении процесс, в нем выделяют качественно различные ступени, каждую из которых условно называю возрастом: детским, подростковым, юношеским. Приняты следующие характеристики детского возраста: дошкольный ( до 7 лет), младший школьный (7-12 лет), средний школьный, или подростковый ( 12-15 лет), старший школьный, или юношеский (15-17 лет). 

Для каждого из этих периодов характерны свои закономерности развития, обусловленные как возрастными особенностями, так и характером деятельности, в процессе которой складываются определенные, своеобразные для данной ступени развития,  отношения с окружающей средой. Следует заметить, что и внутри одного возрастного периода развитие ребенка претерпевает значительные изменения.

Изменение характера протекания физических процессов в организме (рост,вес,состояние желез внутренней секреции) более определенно соответствует возрасту, чем особенности психических процессов. Возрастные особенности психики более вариативны в силу индивидуальных особенностей нервной системы. В возрастных характеристиках учитываются наиболее типичные особенности возраста, отражающие общие направления развития.

Установившиеся возрастные характеристики требуют критического подхода, поскольку специальные исследования динамики физического развития подрастающего поколения показали повышение в последнее десятилетие темпов физического развития, ускорение роста и полового созревания. Это явление, получившее название акцелерации, объясняется изменениями внешний среды.

Тренеру нужно знать закономерности возрастного развития не для того, что бы к ним как-то приспосабливаться,  а для того, что бы обучать и воспитывать детей с наиболее высоким эффектом. Для этого в процессе обучения и воспитания необходимо не только опираться на имеющиеся у детей особенности и качества, но и видеть то новое, что находится еще в зародыше, но имеет силу неодолимости развития. Так, например, у ученика начальной школы следует использовать  непроизвольное внимание, но в еще большей мере нужно развивать внимание произвольное, волевое, столь необходимое для сознательного и прочного овладения знаниями. Применительно к каждому отдельному случаю учитель, зная особенности возраста и учитывая индивидуальность ученика, должен стремится шлифовать эту индивидуальность и, предьявляя к ней оптимальные требования, направлять его развитие.

Учитывать возрастные закономерности развития значит:

а) знать меру сил и возможностей детей каждой возрастной группы;

б) ориентироваться на те черты, которым принадлежит будущее, даже если они развиты еще очень слабо;

в) предъявлять к личности в любом возрасте оптимальные требования.

Тренеру следует иметь в виду,  что процесс роста и развития организма под влиянием занятий спортом протекает более интенсивно и дети, занимающиеся спортом, как бы выходят за границы своего возраста. Причем разные виды спорта оказывают влияние на различные стороны этого процесса. Общими закономерностями возрастного развития являются непрерывность и неравномерность. Кроме того, чем меньше возраст, тем интенсивнее идет процесс развития. 

В дошкольном возрасте ребенок проходит очень сложный путь в своем развитии. Исключительно бурно идет развитие до 3 лет, когда маленькое, беспомощное существо, лишенное возможности самостоятельно принимать пищу, передвигаться, благодаря уходу взрослых превращается в ребенка, который не только свободно бегает, но обладает многообразием ощущений, легко вступает в общение со взрослыми и детьми, понимает речь окружающих, связывает наглядно-образные впечатления от предметов с их названием и т.п.

В возрасте от 3 до 7 лет ребенок овладевает сложной игровой деятельностью, получает физическую закалку и элементы трудового воспитания, постоянно общается со взрослыми и сверстниками, приобретает возможность обучаться в школе.

К концу этого периода ребенок обладает известной физической зрелостью, широким кругом представлений, способен к работе по заданию, имеет необходимый для обучения уровень речевого развития, устойчивое внимание, память,  развитое воображение и желание учиться.