СПОРТ і ДРУЖБА

СПОРТ і ДРУЖБА

Всім відомий вислів: «подібне притягує подібне». Щоб це спрацювало, необхідна одна ключова умова – умови в яких ця ситуація можлива. Через різноманітність життя, навіть за одних умов мають місце протиріччя, невідповідності, нерівність та інше. Це добре видно на прикладі колективів людей, особливо дитячих.
Дитячий колектив характерний однією чудовою властивістю (крім інших) – у ньому починають зароджуватися і розвиватися дружні відносини.
Що ж таке дружба? Аристотель розрізняв три види дружби:
 
  • дружбу, засновану на взаємній користі
  • дружбу, яка переслідує задоволення
  • дружбу, засновану на чеснотах
Перші два види дружби є нижчими, тут люди люблять не один одного, а лише ту користь чи задоволення, яке досягається у їхньому спілкуванні.
Проте, задля справедливості, слід зауважити, що не пройшовши перших двох видів дружби, навряд чи людина зможе спіткати третій. На це йде певна частина життя і часто досить велика.
Інша справа спорт, де всі явища прискорюються в кілька разів і прийшовши на тренування в п’ять років, можна в двадцять успішно закінчити спортивну кар’єру.
Спорт створює необхідні умови для розвитку дружби, але треба дітей з дитинства вчити розумітися на своєму оточенні. Почуття орієнтування необхідно розвивати з раннього віку. Для тренера важливо не тільки створити умови для розвитку дитини (спортсмена), а й уважно керувати і контролювати цей процес, всі ці невидимі нитки людських взаємин, особливо в молодшому віці. В іншому випадку, пускаючи все на самоплив, результатом буде все, що завгодно, але тільки не розвиток.
Критерієм, визначальним правильність розвитку дружніх взаємин у дитячому колективі, є позитивне ставлення і емоції, що відповідають цьому стану, на чужі успіхи. Тільки в таких умовах команда буде міцною та дружною. Якщо цього не спостерігається, варто задуматися про допущені помилки.
Дружба ніколи не повинна стояти на шляху до своєї мрії. Але в спорті нерідкі випадки, коли на одній чаші терезів виявляється дружба (і навіть дружба всередині команди), а на іншій – спортивний результат та реалізація себе як особистості в соціальному та духовному плані. Дитині особливо важко дається такий вибір через те, що, з одного боку, у неї є мрія, а з іншого – базова потреба у спілкуванні та соціалізації. Тут інтелект та мудрість тренера мають вирішальне значення.
Як я писав на самому початку, всі ми різні та ключові цінності у дитини повинні закладатися в ранньому віці у сім’ї. Якщо цього не зробити, то навіть талановитий спортсмен на певному етапі свого розвитку може зробити неправильний вибір, про який шкодуватиме все життя.
А у дорослому житті все набагато складніше.
Всі ми знаємо вирази типу, хочеш стати успішним – спілкуйся з успішними людьми, хочеш бути багатим – спілкуйся з мільйонерами, хочеш бути чемпіоном – тренуйся поруч із чемпіонами тощо. Так от, у світі підробок (здаватися, а не бути), не завжди той, хто видає себе за мільйонера, успішного бізнесмена чи великого спортсмена, насправді ним є. І щоб це побачити і справді оточити себе справжніми професіоналами, вміння розбиратися в людях та фільтрувати своє оточення, потрібно розвивати із наймолодшого віку.
P.S. Незадоволеними залишилися наші вертикальні потреби. Життя звелося до збирання горизонтальних благ (М. Жванецький)

Только для думающих людей (часть 7)

людейШаг 2
Следующим действием родителей в современном обществе для правильного воспитания должно стать сопротивление всеми силами тенденции к разобщению и, так сказать, расслоению людей. Помните знаменитую фразу капиталистов: «разделяй и властвуй». Именно этот процесс сейчас и реализуется. И если раньше он касался уровня верхушки государств (гос. аппарата), промышленных предприятий и организаций, а также финансового сектора, то сейчас эта зараза проникла и в социальную сферу жизни. Там уже почти все прибрали к рукам, но останавливаться никто не собирается и сейчас отчетливо наблюдается тенденция, что взялись уже за каждого из нас и за наше воспитание.
Для тех, кто не живет в тумане, а четко видит происходящее, вполне понятно, что сейчас нас загоняют в свои жилища и привязывают к цифровым технологиям. Ограничивают любое живое взаимодействие или групповые явления в жизни общества. Вот этому «явлению» и нужно сопротивляться. Нельзя допускать, чтобы дети и подростки замыкались в четырех стенах и как следствие в себе. За этими действиями кроется настоящее зло, направленное на разрушение духовной природы человека, а также на препятствие формирования и развития личности. Посудите сами. Сейчас степень домашних соблазнов настолько велика, что не оставляет ребенку или подростку даже шанса на нормальное человеческое развитие. Вот раньше дома особо делать нечего было, либо книги читай, либо помогай по хозяйству и вся молодежь устремлялась на улицу (ведь сутками читать и помогать не получится), с появлением радио и телевидения ситуация стала меняться, а с появлением интернета и современных технологий все перевернулось с ног на голову. В таких условиях жизни подростка практически невозможно вытолкать из своей комнаты. И карантин очень эффективно решает этот вопрос. Вопрос жизни в собственных иллюзорных мирках.
 

(далее…)

Только для думающих людей (часть 2)

Личность и общество
Проблема коллектива и личности в коллективе существует уже долгое время. В царское время, во времена СССР, в настоящее время меняется лишь степень выраженности этой проблемы, но суть остается неизменной. Во все времена не существовало не только метода, но и основных принципов для решения этой проблемы. Казалось бы, такие науки как педагогика и психология должны были уже за это время предложить некий вариант решения проблемы, но то, что мы видим вокруг себя, опровергает эту мысль. В настоящее время все замыкается именно на личности, а коллектив отходит на второй план. Причем этот стремительный рост «популярности» личности происходит не сам по себе, ведь всем известно, чтобы произошло ускорение, нужно приложить определенную силу. Мне могут возразить, что это может быть естественным явлением. Конечно может, но не в такой короткий срок. Наше общество почти кардинально изменилось за какие-то 15-20 лет. А такое невозможно, происходи это естественным способом. Ну да ладно. Это отдельная тема, кто это делает, кому это надо и для чего. Сейчас меня больше интересует вопрос нашего взаимодействия. Как же нам всем вместе жить гармонично и развиваться. То, что я наблюдал раньше, когда пытались осуществить коллективизм, равняя всех под один уровень – это не правильно, но и другая крайность – индивидуализм, где сплошь и рядом идеализируют личность и т.д. – это тоже утопия. Что мы сейчас и наблюдаем. Истина, думаю, как всегда в известном месте. И ее нужно найти. Давайте попытаемся проанализировать ситуацию, пусть и поверхностно, но это поможет сделать некоторые выводы, что позволит правильно действовать в дальнейшем.
Итак, из истории известно, что в прошлом веке шла очень жестокая борьба между двумя глобальными системами сосуществования людей – капитализм и социализм. Если посмотреть на эти системы не вооруженным взглядом, то явным становится факт, что капитализм основан на личных интересах и чтобы их осуществить нужно прибегнуть к рабовладельчеству, а социализм на интересах коллектива, где сила коллектива в его добровольности. Чтобы не нужда приковывала человека к коллективу, а его истинное желание находиться здесь добровольно. Например: когда находятся единомышленники. Идеологическая основа.
Что в свою очередь приводит к свободе. Думаю, никто не будет спорить с тем, что как мы живем в материальном мире, это лишь следствие нашего мышления и чтобы реализовать либо первую, либо вторую систему, нужно очень хорошо поработать с этим самым мышлением.

(далее…)

О коллективах в спорте и не только

Человек – существо социальное. Жизнь устроена так, что нам постоянно нужно взаимодействовать друг с другом, находиться в разных коллективах и сосуществовать в группах. Наблюдая за этим явлением (объединения), заметил, что в разных коллективах «социальный клей» отличается и это нормальное явление, но если посмотреть на эту ситуацию в спортивной жизни, то здесь, на мой взгляд, не все так однозначно, особенно в наше время.
Я глубоко убежден, что в спорте любые объединения: тренер-спортсмен, команда, клуб, спортивная школа, федерация и т.д., должны быть основаны, прежде всего, на достижении поставленных целей. Другими словами, обязательно в итоге должен быть РЕЗУЛЬТАТ совместной деятельности. Когда люди объединяются в группу на основании чувства любви, старясь испытывать при этом только положительные эмоции, это способ существования слабых людей с комплексом неполноценности. Они даже могут вместе что-то делать, чем-то заниматься, но природа их групповой жизни сводится к эгоистичной потребности в признании. И эта значимость, в их глазах, прямо пропорциональна количеству так называемой любви. Это выглядит так: чем меня больше любят и хвалят, тем больше я ощущаю свою исключительную значимость, прежде всего для себя, ощущаю свою ценность и это является прекрасным стимулом ходить с задратым носом. К тому же и подтверждение этому есть. Много людей, которые меня хвалят. Это иллюзия, потому что эти эмоции совершенно не связаны с тем, что должно действительно вызывать чувство значимости у нормального человека. В подобных коллективах обычно не рождаются личности и самодостаточные люди, потому что не стоит задача избавиться от комплекса, а все делается как раз для того, чтобы комплексы только укоренялись и усиливались. Мне представляется, что самодостаточные и сильные люди должны объединяться для достижения определенных целей созидания во благо. В противном случае это будет примитивным кружком по интересам. Где участники собираются для того, чтобы приятно провести время, особо не утруждая себя получаемым результатом и дельнейшими перспективами. Это совсем не значит, что в коллективе сильных людей нет любви, положительных эмоций и т.д. Все это есть и даже в большей степени. Но здесь ориентированность, прежде всего на общий результат, который будет в разы больше, чем в первом коллективе и если распределить положительные эмоции, полученные от достижения цели таким коллективом на всех, то их количество будет гораздо больше для каждого отдельного человека, чем в первом случае. Более того, результат действий во втором коллективе будет выше и по той простой причине, что там все члены команды могут работать длительное время и без положительных эмоций и будут это понимать и нормально к этому относиться, а вот в первом коллективе этого не произойдет, потому что там нужно каждый день ПОЛУЧАТЬ положительные эмоции, а долго высасывать из пальца это не получится, особенно у слабых людей. Кормить только «хорошим» слабый руководитель (как бы он не ухитрялся) сможет до поры до времени.
 

Читать далее…

Процесс развития детского коллектива

Тема развития детского коллектива очень важна в педагогике. Основополагающей является характеристика коллектива, данная А.С Макаренко. Он сформулировал основные этапы и принципы его развития.

Так, в развитии коллектива выделяются три этапа. На первом этапе А. С. Макаренко считал, что нужно предъявлять к воспитанникам педагогические требования. Они должны быть ясные по содержанию, внушительные и решительные. На втором этапе, когда уже требования педагога поддерживаются определённой частью воспитанников, актив предъявляет требования к товарищам и самим себе. На третьей стадии развития – требования предъявляет коллектив, это возможно лишь при условии, что воспитанники будут сплочены в единой деятельности. В итоге, при предъявлении требований – главное создать нравственную атмосферу, когда каждый воспитанник предъявляет общественные требования к себе и соответственно им выбирает способы поведения.

Эффективность развития детского коллектива зависит от знаний принципов развития коллектива и закономерностей его развития. Воспитательное влияние на учеников должно быть не прямым, а осуществляться через коллектив. Воспитатель должен влиять на коллектив, не показывая свою педагогическую позицию напрямую. Важно, чтобы у каждого коллектива были свои традиции. Суть традиций в том, что они выражают отношение членов коллектива к своей организации, заботу о ней, чувство ответственности, а также стремление к сплочённости всех участников объединения. Укрепление традиций говорит о новом уровне в развитии коллектива. Основой создания, укрепления и развития коллектива учащихся является их совместный труд, направленный на достижение общих целей. Совместный труд развивает дисциплинированность, правильное отношение к труду, взаимопомощь, чувство коллективизма.

Результаты работы педагогов – новаторов показали, что коллектив достигает наиболее высоких результатов воспитания своих воспитанников в условиях, когда каждый член коллектива должен согласовывать свои личные желания с коллективом, потому что каждый по отношению к другому связан взаимными обязательствами и долгом.

Таким образом получается, что каждый постоянно соотносит свои действия с интересами коллектива. В итоге, при соблюдении принципов взаимной зависимости, уважения и ответственности,  вырабатывается правильное общественное мнение, что неоценимо важно.